Painelu-puhalluselvytys on hyvä taito osata

Jos ihmisen sydän pysähtyy, aika on valttia ja täytyy toimia mahdollisimman ripeästi. Mahdollisimman pian sydämen pysähdyksen jälkeen aloitettu elvytys parantaa autettavan mahdollisuuksia selvitä. Siksi on tärkeää osata elvyttää ja kerrata taitoja säännöllisesti. Painelu-puhalluselvytys vie happea autettavan aivoihin ja pitää yllä hänen verenkiertoa.

Miten painelu-puhalluselvytys toimii?

Autettavalle henkilölle on tärkeää soittaa apua välittömästi ja tämän jälkeen selvittää, hengittääkö hän. Elvytys aloitetaan painamalla rintalastaa 30 kertaa alaspäin, jonka jälkeen sitä jatketaan puhaltamalla autettavan suuhun kaksi kertaa. Jos autettava on ollut veden varassa, tulisi elvytys aloittaa tyhjentämällä suu vedestä ja sen jälkeen antaa viisi alkupuhallusta. Elvytystä ja ensiapua varten on olemassa erilaisia kursseja, joissa oppii oikeat tekniikat ja rytmit.

Defibrillaattori avuksi

Ensiaputarvike on tärkeä apu kaikenlaisissa isoissa tai pienissä onnettomuuksissa. Elvytystilanteessa defibrillaattori on hyvä ensiaputarvike painelu-puhalluselvytyksen lisäksi, koska sen avulla voidaan poistaa vaarallinen sydämen rytmihäiriö. Defibrillaattoreita löytää nykyisin esimerkiksi useista kaupoista ja niiden sijainti on ilmoitettu kyltein, jotta tosipaikan tullen apu saadaan mahdollisimman nopeasti paikalle. Kun defibrillaattori on kytketty, se antaa ohjeita ja analysoi sydämen rytmiä.

Kertaus auttaa pitämään taitoja yllä

Elvytystaitoja kannattaa kerrata säännöllisesti, jotta taito pysyy yllä ja on tietoinen uusimmista suosituksista. Euroopan elvytysneuvosto päivittää elvytysohjeita aina, kun tulee uutta näyttöä eri elvytystekniikoiden tehokkuudesta. Suomessa ohjeet voi aina tarkistaa eri organisaatioiden nettisivuilta tai käydä itselle sopivan ensiapukurssin.